محوطه باستان شناسی چلو در سنخواست

  • وحدتی گفت: این محوطه با گستره حدود ۶۰ هكتار در زمره بزرگ‌ترین استقرارگاههای پیش از تاریخ شمال شرق كشور است كه ایجاد شش كارگاه كاوش و ۲۸ گمانه تعیین حریم در بخش‌های محوطه نتایج ارزشمندی را به بار آورد.

 

محوطه ی باستانی چلو یا همان شهر سوخته با قدمتی حدود ۶۰۰۰ سال در چند کیلومتری سنخواست قرار دارد. گفته شده کشاورزان سنخواست حین کار بر روی زمین های خود این منطقه را برای اولین بار کشف کرده اند که بلافاصله مورد توجه مسئولین قرار گرفته و عمیلات جستجو در این منطقه آغاز شده و تا کنون بقایای اسکلت انسان، تکه های کوزه و سفال و بقایای ظروف شکسته سفالی در اینجا کشف شده است. تحقیقات در این منطقه در فرصت های آتی همچنان ادامه خواهد داشت. ادامه خواندن محوطه باستان شناسی چلو در سنخواست