عزاداری محرم در مازندران چطور برگزار می شود ؟

  • معروف ترين مراسم ساري، نخل كشي است. نخل نوعي تابوت چوبي است كه بر بالاي آن حالتي قوسي و محراب مانند دارد و با پارچه‌هاي سبز رنگ، كه رنگ نمادين ائمه(ع) است و پارچه‌هاي سياه به عنوان نمادي از عزا بر آن مي‌پوشانند.

 

مازندراني ها در دهه اول ماه محرم، هر شب بعد از نماز مغرب و عشا مراسم شان را آغاز مي‌كنند و بعد از سخنراني روحانيون و وعاظ مراسم سينه زني و كرب زني برگزار مي شود. حسن ختام مراسم هم اطعام گسترده عزاداران است كه با هزينه موقوفات و كمك هاي مردمي تهيه مي شود. ادامه خواندن عزاداری محرم در مازندران چطور برگزار می شود ؟