محرم در استان قزوین چطور برگزار می شود

  • در روستاى ”‌زرآباد“ از توابع ”‌رودبار الموت“ چنار كهن‌سالى وجود دارد كه به اعتقاد اهل محل، هر سال هنگام اذان صبح روز عاشورا، از ساقه‌هاى آن مايع قرمز رنگى تراوش مى‌كند. هر سال افراد بسيارى از مناطق دور و نزديك به اين محل مى‌آمد. و زير درخت خونبار مى‌روند تا هم عزادارى كنند و هم شاهد تراوش خون باشند.

 

محرم در قزوين با آداب و رسوم خاص اين شهر فرا مي رسد. آداب و رسومي كه اگر اهل اين منطقه نباشيد، برايتان عجيب و شگفت انگيز به نظر مي رسند. در اينجا نگاهي به اين مراسم خواهيم داشت. ادامه خواندن محرم در استان قزوین چطور برگزار می شود